До уваги стейкхолдерів

До уваги стейкхолдерів!
Відповідно до п. 4.5 «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ» кафедрою бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного університету проводиться перегляд освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки" підготовки фахівців спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітнього рівня магістр. Запрошуємо роботодавців, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, випускників, студентів, потенційних абітурієнтів та їх батьків, академічну спільноту прийняти участь в обговоренні Проекту освітньо-професійної програми. Ваші зауваження, побажання та рекомендації будуть дуже важливими для нас. З Проектом освітньо-професійної програми можна ознайомитися на сайті університету.

© 2021 KNTU