attention

До уваги стейкхолдерів: роботодавців, випускників, потенційних абітурієнтів науково-педагогічних працівників та інших зацікавлених осіб!
Враховуючи сучасні вимоги до організації освітнього процесу у вищій школі кафедра бухгалтерського обліку Центральноукраїнського національного університету проводить перегляд освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" підготовки фахівців спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітнього рівня бакалавр. Запрошуємо роботодавців, випускників, студентів, потенційних абітурієнтів та інших зацікавлених осіб прийняти участь в обговоренні Проекту освітньо-професійної програми. Ваші зауваження, побажання та рекомендації будуть дуже важливими для нас. З Проектом освітньо-професійної програми можна ознайомитися на сайті університету.

© 2021 KNTU