Науково-дослідна робота

 

План науково-методичних семінарів кафедри бухгалтерського обліку

на 2018-2019 навчальний рік

 

Тема семінару

Дата проведення

ПІБ доповідача

 

"Сучасні проблеми облікової теорії та практики та їх врахування в процесі підготовки фахівців з обліку та аудиту"

 

1

Інформаційне забезпечення податкового менеджменту

вересень

Савченко В.М.

2

Проблеми застосування П(С)БО 26 у вітчизняній практиці

жовтень

Пальчук О.В.

3

Формування та застосування оцінки активів при здійсненні облікових процедур

листопад

Костенко В.Г.

4

Проблеми інформаційного забезпечення управління екологічною діяльністю

грудень

Крячко В.Г.

5

Інформаційне забезпечення формування звітності підприємств

лютий

Кононенко Л.В.

6

Організаційні аспекти обліку при застосуванні хмарних технологій

березень

Савченко О.С.

7

Поняття про методологію дослідження, види та функції наукових досліджень. Методи та техніка наукових досліджень.

квітень

Смірнова Н.В.

8

Розвиток етичної облікової теорії та її вплив на формування концепції інтегрованої звітності

квітень

Юрченко О.В.

9

Наукове дослідження, його характеристики та етапи проведення

травень

Смірнова І.В.

10

Шляхи розвитку та вдосконалення обліку виконання кошторису бюджетних установ

червень

Гай О.М.

 

© 2021 KNTU