Умови вступу

Кафедри «Бухгалтерський облік» та «Аудит і оподаткування»
запрошують до навчання за спеціальністю
071 «Облік та оподаткування»

 

Наприкінці минулого року на сайті Центральноукраїнського національного технічного університету було оприлюднені нові правила прийому до ЦНТУ, які розроблені приймальною комісією нашого навчального закладу, відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України.
Ознайомитися з правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського національного технічного університету (або завантажити правила) можна на відповідній сторінці сайту ЦНТУ за посиланням.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Для здобуття ступеня БАКАЛАВР на базі ПЗСО (повної загальної середньої освіти)
ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання:

Прийом заяв та документів від осіб які мають право складати вступні в ЦНТУ (замість ЗНО)

19.06.2020 – 30.06.2020 р.р.

Вступні іспити

01.07.2020 – 12.07.2020 р.р.

Реєстрація електронних кабінетів (для УБД та інших пільгових категорій ТАКОЖ)

з 01.07.2020 року

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

13.07.2020 –
18:00 год. 22.07.2020 року

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 12:00
27.07.2020 року

2 сесія прийому документів (ЗАОЧНА форма навчання)
ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

10.08.2020 –
15:00 год. 30.08.2020 року

Вступні іспити

31.08.2020 – 05.09.2020 р.р.

Надання рекомендацій до зарахування

07.09.2020 року

3 сесія прийому документів (ЗАОЧНА форма навчання)
ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

16.09.2020 –
15:00 год. 15.10.2020 року

Вступні іспити

16.10.2020 – 21.10.2020 р.р.

Надання рекомендацій до зарахування

23.10.2020 року

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
для здобуття ступеня БАКАЛАВР на базі ОКР МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання


Прийом заяв та документів від осіб які мають право складати вступні в ЦНТУ (замість ЗНО)

19.06.2020 – 30.06.2020 р.р.

Вступні іспити (замість ЗНО)

01.07.2020 – 12.07.2020 р.р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

13.07.2020 –
18:00 год. 22.07.2020 року

Вступні випробування

23.07.2020 – 30.07.2020 р.р.

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше
04.08.2020 року

2 сесія прийому документів (ЗАОЧНА форма навчання)
ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

26.08.2020 –
12:00 год. 24.09.2020 року

Вступні іспити

25.09.2020 – 05.10.2020 р.р.

Надання рекомендацій до зарахування

05.10.2020 року

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
для здобуття ступеня МАГІСТР
ДЕННА та ЗАОЧНА форма навчання


Реєстрація для складання ЄВІ (для УБД та інших пільгових категорій ТАКОЖ)

06.05.2020 –
18:00 год. 03.06.2020 року

Основна сесія ЄВІ

01.07.2020 року

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

05.07.2020 – 22.07.2020 року

Вступні іспити

23.07.2020 – 26.07.2020 р.р.

Оприлюднення рейтингового списку

не пізніше 05.08.2020 року

2 сесія прийому документів ( ДЕННА і ЗАОЧНА форма навчання)
ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

01.09.2020 – 25.09.2020 року

Вступні іспити

26.09.2020 – 29.09.2020 р.р.

Надання рекомендацій до зарахування

30.09.2020 року

3 сесія прийому документів ( ДЕННА і ЗАОЧНА форма навчання)
для вступників які брали участь у додатковій сесії ЄВІ

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ

ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

02.11.2020 – 25.11.2020 року

Вступні іспити

26.11.2020 – 28.11.2020 р.р.

Зарахування

не пізніше 30.11.2020 року

* більш детальна інформація щодо термінів вступної кампанії наведена в Правилах прийому до ЦНТУ у 2020 році.

Заяви подаються в електронній формі.

Електронна заява на вступ

УВАГА !!!
Вступ для пільгових категорій на денну та заочну форми навчання відбувається  при подачі документів та заяви в паперовій формі (обов’язкове підтвердження пільгової категорії документами).

Контактні телефони:

0505118213, 0502828288, 0661916279.


 Кафедра бере участь у програмі підготовки фахівців за подвійним дипломом, згідно якого студенти за результатами навчання отримують одночасно диплом магістра з обліку та аудиту Центральноукраїнського національного технічного університету та диплом магістра європейського зразка Університету економіки (WSG) у м. Бидгощ, Республіки Польщі за спеціальністю «RACHUNKOWOŚC І KONTROLA»

ДОКЛАДНІШЕ ПРО ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ


Призначення бухгалтерського обліку та фахівця з обліку

Основною метою та змістом вищої освіти є обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних світоглядних і громадських якостей, що має бути сформована у процесі навчання з урахуванням перспективи розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва згідно Закону про вищу освіту. Економічні ж процеси сьогодення та недалекої перспективи обумовлені не тільки внутрішніми рушійними силами, а є, також, наслідком глобальних процесів економічного та суспільного розвитку.

Звичайно, отримання якісної освіти є основною метою студента з будь - якої спеціальності, але особливо це стосується спеціальності «Облік і оподаткування», яка покликана нормувати інформаційне забезпечення для управління підприємницькими структурами. Бухгалтерський облік є основою інформаційного забезпечення та достовірного відображення тих економічних процесів, що відбуваються як на рівні окремого підприємства, так і на рівні всієї держави. Кожен спеціаліст з даної спеціальності у подальшій своїй професійній діяльності нестиме відповідальність не тільки законодавчо-встановлену, але і морально-етичну. Трансформація економічних процесів країни, динаміка законодавчих змін потребують достовірності та адекватності їх відображення. Тобто потребують гнучкої моделі бухгалтерського обліку, яка б надавала достовірну інформацію та допомагала відповісти на питання що вже досягнуто та куди необхідно рухатися.

Професійним бухгалтером є особа, що надає професійні послуги у промисловості, торгівлі, державному секторі, освіті й інших сферах економічної діяльності та є учасником або членом професійної організації.

Диплом про вищу освіту є першим кроком, перепусткою до професійного становлення і значення його є неоціненним. Компетентність професійного бухгалтера досягається шляхом отримання відповідної освіти та тривалого тренування. Знання мають теоретичну основу. Проте фахівець надає поради, що вимагають професійного судження, а не тільки технічних навичок. Якщо відповідь фахівця лежить тільки у площині законодавства, стандартів, то це рівень техніка, а не професіонала. Визнаючи виключність професіонала, суспільство надає йому ліцензію на здійснення послуг. Надавши певні права представникам професії, суспільство хоче бути впевненим у тому, що ці і права і отримані знання використовуватимуться на користь суспільства, а не навпаки. Відповідність очікуванням суспільства — ось суть професіоналізму. Ось чому у документах усіх професійних організацій оголошується про служіння інтересам суспільства.

© 2021 KNTU