ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

gerb

  Бухгалтерський облік входить до числа тих винаходів людської думки, яким судилася щаслива доля: завжди бути затребуваним. Недаремно на гербі бухгалтерів три ключові фігури: сонце, оскільки бухгалтерський облік висвітлює фінансово-господарську діяльність фірми; ваги, що символізують збалансованість господарської діяльності як результат добре поставленої системи обліку; крива Бернуллі, змістом якої є те, що облік буде існувати вічно.

 

Спеціальності: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Освітня програма:

 • «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки»;
 • «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»;
 • «Адміністрування податків та митних платежів»

Рівень підготовки - бакалавр, магістр

Підготовка фахівців з обліку і оподаткування

 

Сучасні умови господарювання ставлять нові вимоги перед підготовкою фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту. Вони зумовлюють зміну характеру праці з виконавчого на творчий. Розвиток професії бухгалтера обумовлений глобальним економічним середовищем та інформатизацією суспільства. Сьогодні в Україні впроваджуються Міжнародні стандарти фінансової звітності та застосовуються сучасні прикладні програмні продукти в сфері обліку та оподаткування. Програма підготовки фахівців з обліку та аудиту в ЦНТУ ґрунтується на ступеневому державному стандарті освіти та спрямована на формування у майбутніх фахівців знань та навичок у відповідності з сучасними тенденціями розвитку професії. Навчальним планом ЦНТУ передбачено вивчення таких дисциплін як аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень, облікова політика, професійна етика, регулювання та інформаційне забезпечення підприємницької діяльності, іноземка мова за фаховим спрямуванням та інших. Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних технологій.

Працевлаування випускників

 • Випускники кафедри готуються для роботи на виробничих підприємствах, у комерційних структурах, бюджетних установах та організаціях, банках на посадах:
 • бухгалтера;
 • головного бухгалтери;       
 • бухгалтера - експерта;
 • бухгалтера - аналітика:
 • ревізора;
 • аудитора;
 • економіста (за різними напрямками спеціалізації:менеджмент, логістика, маркетинг, фінанси.)

  Серед випускників кафедри є багато провідних фахівців і керівників облікових служб найпотужніших підприємств Кіровоградщини та інших регіонів України. Немало випускників кафедри бухгалтерського обліку очолюють підрозділи або працюють на посадах провідних фахівців податкової служби. Державної фінансової інспекції, банківських установ, обіймають посади фінансових менеджерів (у тому числі вищого рівня). Так, випускниками кафедри є (http://www.radiy.com/ru/o-kompanii/rukovodstvo/alina-begun.html) Бегун А.П. - фінансовий директор ПАТ «Радій»; Брайченко К.В. завідувач сектору бухгалтерського обліку і фінансового забезпечення га звітності Управління фізичної культури та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації; Ватульов А.В. (http://itd.rada.gov.ua/mps/head/index/10023) заслужений економіст України, голова секретаріату Комітету з питань бюджету у Верховній Раді України; Головченко О.О.( https://clarity-project.info/tenderer/03346522) - комерційний директор ОКВІ1 «Дніпро-Кіровоград»; Карчевська Н.С.( Кіровоградська область, Головне управління ДФС у Кіровоградській області, заступник начальника відділу) головний державний податковий ревізор-інспектор сектора внутрішнього контролю, радник податкової служби III рангу; Коваленко Л.О.- завідувач сектора внутрішнього контролю, радник податкової служби II рангу; Суська 0.0. - головний державний податковий ревізор-інспектор відділу супроводження особливо важливих перевірок управління податкового контролю ДПС у Кіровоградській області, радник податкової служби II рангу; Ковальова О.А.- управляючий Кіровоградським відділенням №1 «СБЕРБАНК РОССИИ».
  Серед випускників кафедри бухгалтерського обліку є такі, що заснували та розвивають бізнес, являються керівниками підприємств, зокрема: Кузьменко Г.І. - заслужений економіст України, сертифікований аудитор, директор Приватного аудиторського підприємства «Леда»; Муцинов В.В. сертифіковашій член Всеукраїнської громадської організації «Гільдія професійних внутрішніх аудиторів України», керівник юридичної компанії; Ускова М.Г. -голова правління Кіровоградського територіального відділення Спілки аудиторів України (КТВ САУ), засновник та директор Приватної аудиторської фірми «АС-аудит».

Кафедра бухгалтерського обліку


  Навчальний напрямок роботи кафедри це підготовка фахівців рівнів бакалавр і магістр з обліку та оподаткування. При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
  Кафедру створено у вересні 1996 року. Перший її завідувач к.е.н., професор Савченко В. М. З 2004 року кафедру очолює к.е.н., доцент Пальчук О. В. Професорсько-викладацький склад; 1 професор, 7 кандидатів наук.
  Кафедра обслуговує три факультети: викладається 22 дисципліни, для 5 спеціальностей. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам сьогодення; при кафедрі працює добре оснащена комп'ютерна лабораторія автоматизації обліку та інформаційного забезпечення обліково-аналітичної праці.
 Провідні викладачі кафедри на громадських засадах надають консультації та проводять семінари з проблемних питань обліку та оподаткування для керівників контрольно-ревізійного управління і бухгалтерів області. Члени кафедри мають сертифікати аудиторів та сертифікати сільськогосподарських експертів-дорадників з економічних питань, бухгалтерського обліку та оподаткування. Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. На базі кафедри створено територіальне відділення цієї організації, яке активно займається розвитком професії бухгалтера.
  Кафедра має потужний науковий потенціал. Її члени беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях з проблем теорії і практики обліку, аналізу та аудиту, публікують наукові статті, видають монографії і навчальні посібники, в тому числі з грифами Міністерства освіти. Активну участь кафедра бере у виданні щорічного фахового збірника «Наукові праці ЦНТУ».
   До наукової роботи активно залучаються студенти, адже наукова творчість основа для розвитку креативного мислення випускника. Студенти беруть участь у наукових конференціях: виконують індивідуальні творчі завдання, результати яких публікуються у наукових та фахових виданнях; у курсових і дипломних роботах застосовують сучасні наукові методи економічних досліджень. Доброю традицією кафедри стало проведення до Дня науки щорічної Студентської наукової конференції з залученням до участі випускників минулих років. Найбільш талановиті випускник» кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі ЦНТУ за фахом.

Практична спрямованість підготовки студентів


 Навчальний процес максимально зорієнтовано на підготовку фахівців у відповідності з потребами господарської практики. З цією метою кафедрою налагоджено міцні зв'язки з провідними підприємствами області.
  У рамках співпраці проводиться анкетування працедавців та випускників на предмет з'ясування проблемних моментів підготовки з подальшим корегуванням навчального плану та робочих програм підготовки фахівців; за участю працедавців вдало проходят-, практичні конференції з проблем адаптації випускників. Така робота сприяє ефективній адаптації випускників кафедри до вимог господарської практики.
  Як результат, тематика курсових та дипломних робіт студентів вирізняється практичною спрямованістю. 85% дипломних робіт виконується на замовлення, а їх результати впроваджуються у господарську практику підприємств, обраних при виконанні дипломних робіт за базові.

 • Висока соціальна значимість професії, професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри та практична спрямованість підготовки фахівців з обліку і аудиту забезпечують нашим випускникам:
 • безпроблемність працевлаштування;       
 • хорошу адаптацію у практичній роботі;
 • швидке кар'єрне зростання.

Хто в справах своїх не вміє бути добрим бухгалтером, той буде блукати, як сліпий в темряві, навмання, і не минуть його великі збитки... ”

Лука Пачолі, вчений, що вперше описав базoвy модель сучасної бухгалтерії

Наша адреса: 25006, м. Кропивницький, пр. Університетський. 8
  Центральноукраїнський національний технічний університет
Проїзд тролейбусами № 5. 6 та маршрутними таксі № 5.150. 155. 274. 284 до зупинки «Університет»
E-mail: kntu@kw.ukrtel.net Web:http://www.kntu.kr.ua

Кафедра бухгалтерського обліку: ауд. 568, 560. 561а  
Тел.: (0522) 39-05-71
E-mail:b_oblik@ukr.net

Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі
Телефон приймальної комісії: (0522) 55-93-13

 
© 2021 KNTU