Дисципліни, що викладаються

викладачами кафедри бухгалтерського обліку

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітнього рівня бакалавр

№ 

Назва дисципліни

Викладач

1

Бухгалтерський облік

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

2

Статистика

к.е.н., доц. Гай О.М.

3

Фінансовий облік І

к.е.н., проф. Савченко В.М

4

Фінансовий облік IІ

к.е.н., проф. Савченко В.М

5

Управлінський облік

к.е.н., доц. Смірнова І.В.

6

Облік в бюджетних установах

к.е.н., доц. Гай О.М.

7

Інформаційні системи в обліку та аудиті

к.е.н., викл. Савченко О.С.

8

Облік і звітність у системі оподаткування

к.е.н., проф. Савченко В.М

9

Регламентування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності

к.е.н., доц. Гай О.М.

10

Історія бухгалтерського обліку

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

11

Вступ до спеціальності

к.е.н., доц. Смірнова І.В.

12

Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

к.е.н., доц. Смірнова Н.В.

13

Організація обліку в фермерських господарствах

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

14

Організація діяльності та облік в малому бізнесі

к.е.н., доц. Смірнова Н.В.

15

Облік в зарубіжних країнах

к.е.н., доц. Смірнова І.В.

16

Ділова іноземна мова в обліку та аудиті

к.е.н., доц. Гай О.М.

17

Облік за видами економічної діяльності

к.е.н., доц. Смірнова Н.В.

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси банківська справа і страхування", спеціальності 075 "Маркетинг"
освітнього рівня бакалавр

Назва дисципліни

Викладач

1

Бухгалтерський облік

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

2

Статистика

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
освітнього рівня бакалавр

Назва дисципліни

Викладач

1

Облік і аудит

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
за освітньою програмою "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"
освітнього рівня магістр

Назва дисципліни

Викладач

1

Глобальна економіка

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

2

Інноваційний розвиток підприємства

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

3

Охорона праці в галузі

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

4

Облікова політика

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

5

Облікові теорії та їх розвиток

к.е.н., проф. Савченко В.М

6

Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

7

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

к.е.н., доц. Гай О.М.

8

Проблеми та перспективи розвитку методології та організації обліку й контролю

к.е.н., доц. Смірнова Н.В.

9

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

10

Облік і контроль діяльності органів місцевого самоврядування

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

11

Облік зовнішньоекономічної діяльності

к.е.н., доц. Смірнова І.В.

12

Організація бухгалтерського обліку

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

13

Облік і звітність за міжнародними стандартами

к.е.н., доц. Смірнова І.В.

14

Бухгалтерський облік екологічної діяльності

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

15

Оцінка в інформаційному забезпеченні управління

к.е.н., проф. Савченко В.М

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
за освітньою програмою "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза"
освітнього рівня магістр

Назва дисципліни

Викладач

1

Глобальна економіка

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

2

Інноваційний розвиток підприємства

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

3

Охорона праці в галузі

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

4

Облікова політика

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

5

Облікові теорії та їх розвиток

к.е.н., проф. Савченко В.М

6

Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

7

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

к.е.н., доц. Гай О.М.

Підготовка студентів
галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"
за освітньою програмою "Адміністрування податків та митних
освітнього рівня магістр

Назва дисципліни

Викладач

1

Глобальна економіка

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

2

Інноваційний розвиток підприємства

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

3

Охорона праці в галузі

к.е.н., доц.Крячко В.Г.

4

Облікова політика

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

5

Облікові теорії та їх розвиток

к.е.н., проф. Савченко В.М

6

Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

к.е.н., доц. Кононенко Л.В.

7

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

к.е.н., доц. Гай О.М.

Підготовка студентів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 071 Облік і оподаткування"
освітнього рівня магістр

Назва дисципліни

Викладач

1

Облікова політика як елемент системи управління

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

2

Концепції і парадигми розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку

к.е.н., проф. Савченко В.М.

3

Сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту

к.е.н., доц. Пальчук О.В.

4

Сучасні проблеми розвитку методології бухгалтерського обліку

к.е.н., проф. Савченко В.М.

© 2021 KNTU